CENTRES DE FORMACIÓ ON POTS ESTUDIAR EL CURS FP ELECTROMECĂ€NICA DE VEHICLES A LA PROVíNCIA DE BARCELONA