Enviando...

FP GRAU SUPERIOR QUÍMICA: Catalunya, Comunitat valenciana, Balears i Aragó - Cursos de formació professional


 

FP GRAU SUPERIOR QUÍMICA


FP LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs Laboratori D'anàlisi I Control De Qualitat són els següents: A. Mostreig i preparació de la mostra B. Anàlisis químiques C. Anàlisi instrumental D. Assajos físics E. Assajos fisicoquímics F. Assajos microbiològics G. Assajos biotecnològics H. Qualitat i seguretat en el laboratori I. Anglès J. Formació i orientac... veure temari

 

FP QUÍMICA AMBIENTAL

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs Química Ambiental són els següents: A. Organització i gestió de la protecció ambiental B. Control d'emissions a l'atmosfera C. Control de residus D. Tècniques d'anàlisi fisicoquímiques, químiques i microbiològiques d'aigües E. Estacions depuradores d'aigües residuals F. Seguretat química i higiene industrial G. Relacions ... veure temari

 

FP ANÀLISI I CONTROL

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Anàlisi I Control són els següents: A. Organització i gestió de la qualitat en el laboratori B. Obtenció i tractament de dades C. Assajos físics D. Tècniques bàsiques de laboratori: volumètriques i gravimètriques E. Anàlisi química instrumental F. Anàlisi microbiològica G. Seguretat i ambient qu&#... ver temario

 

FP FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs Fabricació De Productes Farmacèutics I Afins són els següents: A. Organització i gestió en indústries de processos B. Àrees i serveis de planta farmacèutica C. Operacions unitàries aplicades a la preparació de productes farmacèutics i afins D. Fabricació industrial de productes farmacèutics i afins E. Gestió de la qu... ver temario

 

FP INDÚSTRIES DE PROCÉS DE PASTA I PAPER

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs Indústries De Procés De Pasta I Paper són els següents: A. Organització i gestió en indústries de processos B. Moviment de fluids i elements d'impulsió C. Producció i transmissió de la calor D. Procés de pasta i paper E. Gestió i control de qualitat en la indústria paperera F. Tècniques analítiques aplicades al control de q... ver temario

 

FP INDÚSTRIES DE PROCÉS QUÍMIC

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Indústries De Procés Químic són els següents: A. organització i gestió en indústries de processos. B. moviment de fluids i elements d'impulsió. C. producció i transmissió de la calor. D. operacions unitàries de procés químic. E. operacions amb reacció química. F. instrumentació i control industrial. G... ver temario

 

FP PLÀSTICS I CAUTXÚ

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Plàstics I Cautxú són els següents: A. organització i control del procés de producció. B. instal·lacions de transformació de plàstics i cautxú. C. processament de plàstics. D. processament de cautxú. E. control de qualitat en transformació de plàstics i cautxú. F. relacions en l'àmbit de treball... ver temario

 

FP QUÍMICA INDUSTRIAL

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: FP GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs Química Industrial són els següents: A. Organització i gestió en indústries químiques B. Transport de sòlids i fluids C. Generació i recuperació d'energia D. Operacions bàsiques en la indústria química E. Reactors químics F. Regulació i control de procés químic G. Manteniment electromecànic en indú... ver temario

 
 

Opinions d'altres usuaris interessats sobre la FP

Cicle formatiu de grau superior
FP QUÍMICA AMBIENTAL
Cèsar:
Usuari a la província de: Barcelona
Usuari a la ciutat: Viladecans
Cicle formatiu de grau superior
FP LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT
Rida Zainab: vull fer grau supererior de Tècnica Superior de Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat a distancia em podeu donar l'informació, i el preu si us plau Gràcies....
Usuari a la província de: Girona
Usuari a la ciutat: Besañú
Cicle formatiu de grau superior
FP LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT
Anna:
Usuari a la província de: Barcelona
Usuari a la ciutat: Matadepera
Cicle formatiu de grau superior
FP LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT
Maria:
Usuari a la província de: Barcelona
Usuari a la ciutat: Berga
Cicle formatiu de grau superior
FP FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS
Eduard: Hola Bona tarda: A quest cura es tot a través online, ja que jo estic treballant amb un laboratori i interesaría molt. Espero la seva resposta.
Usuari a la província de: Barcelona
Usuari a la ciutat: Berga