Enviando...

PROVES LLIURES GRAU MITJÀ FABRICACIÓ MECÀNICA: Catalunya, Comunitat valenciana, Balears i Aragó - Proves lliures FP


 

PROVES LLIURES GRAU MITJÀ FABRICACIÓ MECÀNICA


PROVES LLIURES SOLDADURA I CALDERERIA

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: PROVES LLIURES GRAU MITJÀ

Duración: horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Proves Lliures Soldadura I Caldereria són els següents: A. Interpretació i representació gràfica B. Traçat, tall i conformat C. Mecanització D. Soldadura en atmosfera natural E. Soldadura en atmosfera protegida F. Muntatge G. Metrologia i assajos H. Formació i orientació laboral I. Empresa i iniciativa emprenedora J. Anglès t&egr... veure temari

 

PROVES LLIURES JOIERIA

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: PROVES LLIURES GRAU MITJÀ

Duración: 1400 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Proves Lliures Joieria són els següents: 1. Història de l'art de l'orfebreria i la joieria 2. Dibuix artístic 3. Volum 4. Projectes de joieria 5. Taller de joieria 6. Formació i orientació laboral 7. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 8. Obra final Quan acabis l’estudi del curs FP Grau Mitjà Proves Lliures Joie... ver temario

 

PROVES LLIURES MECANITZACIÓ

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: PROVES LLIURES GRAU MITJÀ

Duración: 1400 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Proves Lliures Mecanització són els següents: A. Processos de mecanització B. Mecanització per control numèric C. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials D. Fabricació per arrencament de ferritja E. Sistemes automatitzats F. Metrologia i assajos G. Interpretació gràfica H. Formaci&#... ver temario

 

PROVES LLIURES TRACTAMENTS SUPERFICIALS I TÈRMICS

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: PROVES LLIURES GRAU MITJÀ

Duración: 1400 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Proves Lliures Tractaments Superficials I Tèrmics són els següents: A- materials metàl·lics, plàstics i compostos B- preparacions superficials, recobriments i acabaments C- tractaments tèrmics D- sistemes auxiliars de fabricació mecànica E- control de les característiques del producte tractat F- administració, gestió i ... ver temario