Enviando...

PROVES LLIURES GRAU SUPERIOR ENERGIA I AIGUA: Catalunya, Comunitat valenciana, Balears i Aragó - Proves lliures FP


 

PROVES LLIURES GRAU SUPERIOR ENERGIA I AIGUA

Posar la descripció de la categoria XXXXXXX pending


PROVES LLIURES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Método: Cicle Formatiu a distància

Tematica: PROVES LLIURES GRAU SUPERIOR

Duración: 2000 horas


Els continguts bàsics que s’inclouen a les assignatures del curs FP Proves Lliures Eficiencia Energética Y Energía Solar Térmica són els següents: A. Equips i instal·lacions tèrmiques B. Processos de muntatge d'instal·lacions C. Representació gràfica d'instal·lacions D. Eficiència energètica d'instal·lacions E. Certificació energètica d'edificis F. Gestió ... ver temario